villa teteringen 24

Architect Breda

Architect Breda

Baudoin van Alphen Bergers heeft in zijn bijna 40 jarig bestaan veel gebouwd en verbouwd in Breda, vanaf 1982 is Ben Baudoin werkzaam als architect en interieurarchitect en in de beginperiode werden de ontworpen plannen ook door hem uitgevoerd als aannemer. Deze periode is bepalend geweest voor de koers van het bureau, waarbij veel voor particuliere opdrachtgevers werd – en ook nu nog wordt – gebouwd. Vanaf 2009 tot 2011 volgde Ben Baudoin de opleiding Bouwhistorie restauratie en monumenten aan de HU te Utrecht.  Sinds 1996 wordt samengewerkt met Ilona van Alphen en in 2004 werd zij partner.  Het bureau groeide naar de huidige samenstelling. Beiden opgeleid als interieurarchitect en architect leidde dit tot een breed opdrachtenpakket. Veel verbouw, aanbouw, restauratie- en herbestemming-opdrachten behoren tot onze portefeuille, maar ook interieurs voor onder andere de Rijksgebouwendienst en Pré Wonen te Haarlem zijn door ons bureau gerealiseerd. De gemeente Breda is regelmatig onze opdrachtgever voor zowel nieuwbouw, verbouw, en interieurontwerp waaronder stadskantoor 1. Op onze site vindt u diverse voorbeelden van de vele soorten opdrachten en opdrachtgevers.

Baudoin van Alphen Bergers architect Breda is een bureau waarbij de wensen van de opdrachtgever een belangrijke plaats innemen. Ook worden locatie en context zorgvuldig bekeken en geanalyseerd. Dit geeft ons samen met onze andere basisuitgangspunten, zoals onderhoudsarme materiaaltoepassing, lage milieubelasting en een landschappelijk – of stedenbouwkundig uitgekiende inpassing, de nodige informatie om slim te ontwerpen en voor lange tijd te bouwen. Wij maken voor onze opdrachtgevers een maatpak met een krachtige en duurzame architectuur. Een gebouw moet heel lang mee kunnen gaan en in staat zijn om zich tijdens deze levensduur aan te passen aan mogelijk andere ruimtebehoeften en een veranderende vraag. Dat betekent een zekere flexibiliteit van het interieur en het toepassen van recyclebare materialen.

Architectuur met een uitgekiende detaillering, conceptueel en analytisch karakter, gebaseerd op de vraag, de plek, het milieu, het bestaande gebouw, het programma van eisen en het budget. Een bijzonder resultaat is hiervan het gevolg. Actuele voorbeelden van ons werk zijn te vinden onder “projecten”. Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek, belt u gerust voor een afspraak met ons bureau.