bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen
circulair bouwen

Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten is een bureau waarbij de wensen van de opdrachtgever een belangrijke plaats innemen.
Wij maken voor onze opdrachtgevers een maatpak met een krachtige en duurzame architectuur. Een gebouw moet heel lang mee kunnen gaan en in staat zijn om zich tijdens deze levensduur aan te passen aan mogelijk andere ruimtebehoeften en een veranderende vraag. Dat betekent een zekere flexibiliteit van het interieur en het toepassen van recyclebare materialen.

Ook worden locatie en context zorgvuldig bekeken en geanalyseerd. Dit geeft ons samen met onze andere basisuitgangspunten zoals onderhoudsarme materiaaltoepassing, lage milieubelasting en een landschappelijk – of stedenbouwkundig uitgekiende inpassing, de nodige informatie om slim te ontwerpen en voor lange tijd te bouwen.

Ons bureau is werkzaam in stedenbouw, architectuur, interieur- en meubelontwerp. Daarnaast zijn wij actief in restauratie en functiewijziging. Op de website vind u een overzicht van diverse door ons bureau gerealiseerde werken. Het is geen compleet beeld maar een presentatie van de wijze waarop wij reageren op de vraag van onze opdrachtgevers. Waarbij steeds meer aandacht is voor een uitgesproken architectuur met een niet modieuze, lange levensduur, waarbij het persoonlijke, het bijzondere en het niet-alledaagse ruimte krijgt.

Architectuur met een uitgekiende detaillering, conceptueel en analytisch karakter, gebaseerd op de vraag, de plek, het milieu, het bestaande gebouw, het programma van eisen en het budget. Een bijzonder resultaat is hiervan het gevolg. 

Ilona van Alphen

partner - architect / interieurarchitect

Ed Bergers

partner - architect

Freddy Meems

bouwkundig ingenieur

Elze Grims-Schuurman

architect

team

Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten bv bestaat uit Ilona van Alphen, architect en interieurarchitect - Academie st. Joost (1995) en Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (2000), Ed Bergers, architect - HTS Bouwtechnische Bedrijfskunde (1990) en Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (2001), Freddy Meems, bouwkundig ingenieur - HBO bouwkunde, Elze Grims-Schuurman, architect - KU Leuven (2014)

bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen
circulair bouwen

Bouwen met een architect is samen werken aan uw droom. Waar een ander stopt, vragen wij verder. Van droom tot realisatie is een interessant maar ook een zeer uitgebreid proces, waarbij er veel op u af kan komen. Het is dus belangrijk dat u een goede klik hebt met uw architect. Daarom vinden wij het belangrijk dat u eerst een gratis kennismakingsgesprek kan voeren alvorens we samen in zee gaan.

In de brochure “Bouwen met een architect”, die u hier kunt downloaden, komt onder andere Christel Gooris aan het woord over de orthodontiepraktijk die ons bureau voor haar heeft ontworpen.

‘We hebben meer een open houding dan een eenduidige stijl.’

bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen
circulair bouwen

Duurzaam bouwen, oftewel gebruik van duurzame materialen en systemen, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid, is eindelijk standaard aan het worden. Precies dertig jaar geleden studeerde Ben Baudoin, die het bureau in 2004 oprichtte, af op academie St. Joost met een woningbouwproject op basis van passieve – en actieve zonneenergie. Woningen met glas op het zuiden en de rug naar het noorden, waarbij hemelwater werd opgevangen voor hergebruik en stroom werd opgewekt met pv cellen en windmolens. Vandaag, zijn we ongeveer op hetzelfde niveau als toen en is er nauwelijks inhoud en toepassing aan deze bouwmethodiek gegeven, terwijl er nu echt geen keuze meer is, maar een grote noodzaak. Daarbij is energie besparen conform epc norm alleen, absoluut onvoldoende.

Buiten het feit, dat binnen vijf jaar de energieprestatie al gehalveerd zal worden en de CO2 reductie in 2020 op dertig procent moet liggen, is ook de uitgebreide BREEAM norm langzaam maar zeker in Nederland ingevoerd, waarbij extra factoren zoals, gezondheid van de gebruikers, water, landgebruik, transport en afvalstromen, kortom de gehele levenscyclus van het gebouw een belangrijke rol spelen.

Het bouwen is op dit moment echt snel en intensief aan het wijzigen. Een metamorfose van gebouwen die energie vreten naar gebouwen die energie opwekken, met een materialisering die hernieuwbaar is en onderdeel uitmaakt van een niet belastende cyclus, waarbij ook het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan deze nieuwe eisen urgent wordt.

Dit alles vraagt om uitgebreide kennis, inventiviteit en slimme toepassingen, goede samenwerking van alle deskundigen onderling en dit al vanaf het eerste vroege bouwinitiatief en de eerste basisideeën in plaats van aan het eind voor alleen een epc berekening, als norm achteraf. Die tijd is voorbij.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

Baudoin van Alphen Bergers is hierbij een goede participant en biedt graag haar ervaring en kennis aan, betreffende passief bouwen en zonneenergie, (deels) ondergronds bouwen, intensief grondgebruik, duurzame materiaaltoepassing, het aanpassen van bestaande woningen en het restaureren of functiewijzigen van (rijks) monumenten waarin een laag energieverbruik gehaald kan worden.

bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen
circulair bouwen

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe, en daarmee ook het besef dat onze planeet niet onuitputtelijk is. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

De Gemeente Tilburg heeft zelfs in zijn uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022 – 2025 vastgesteld dat zij  beleid gaat ontwikkelen rondom dit thema en vooral samen gaat werken met de stad en belangrijke partners om toe te werken naar een 100% circulair Tilburg in 2045.

Omdat je inderdaad in je eentje niet de gehele bouwkolom in beweging kan krijgen om over te gaan tot duurzaam en circulair bouwen nemen wij deel aan een initiatief van vijf brabantse bouwers die ieder vanuit hun discipline hun steentje bijdragen. Dit Circulair Bouwteam Brabant wordt gevormd door:

Om tot een goede planvoorbereiding te komen hebben we samen een draaiboek gemaakt voor ieder gewenst project. Of het nu gaat om een verbouwing, transformatie van een bestaand pand of nieuwbouw, je bent bij Circulair Bouwteam Brabant aan het juiste adres!

Ons collectief richt zich met name op gemeenten, wooncorporaties en professionele vastgoedeigenaren.

De circulaire speerpunten die wij hanteren zijn Refuse, Reduce, Rethink en Re-use.

  • Refuse  Het niet of zo min mogelijk gebruiken van nieuwe grondstoffen.
  • Reduce Minder grondstoffen gebruiken. Weglaten wat weggelaten kan worden
  • Rethink Het herzien van een ontwerp met circulariteit als uitgangspunt.
  • Re-use Zoveel mogelijk een-op-een hergebruiken.