bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen
circulair bouwen

Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten is een bureau waarbij de wensen van de opdrachtgever een belangrijke plaats innemen.
Wij maken voor onze opdrachtgevers een maatpak met een krachtige en duurzame architectuur. Een gebouw moet heel lang mee kunnen gaan en in staat zijn om zich tijdens deze levensduur aan te passen aan mogelijk andere ruimtebehoeften en een veranderende vraag. Dat betekent een zekere flexibiliteit van het interieur en het toepassen van recyclebare materialen.

Ook worden locatie en context zorgvuldig bekeken en geanalyseerd. Dit geeft ons samen met onze andere basisuitgangspunten zoals onderhoudsarme materiaaltoepassing, lage milieubelasting en een landschappelijk – of stedenbouwkundig uitgekiende inpassing, de nodige informatie om slim te ontwerpen en voor lange tijd te bouwen.

Ons bureau is werkzaam in stedenbouw, architectuur, interieur- en meubelontwerp. Daarnaast zijn wij actief in restauratie en herbestemming. Op de website vind u een overzicht van diverse door ons bureau gerealiseerde werken. Het is geen compleet beeld maar een presentatie van de wijze waarop wij reageren op de vraag van onze opdrachtgevers. Waarbij steeds meer aandacht is voor een uitgesproken architectuur met een niet modieuze, lange levensduur, waarbij het persoonlijke, het bijzondere en het niet-alledaagse ruimte krijgt.

Architectuur met een uitgekiende detaillering, conceptueel en analytisch karakter, gebaseerd op de vraag, de plek, het milieu, het bestaande gebouw, het programma van eisen en het budget. Een bijzonder resultaat is hiervan het gevolg. 

Ilona van Alphen

partner - architect / interieurarchitect

Ed Bergers

partner - architect

Freddy Meems

bouwkundig ingenieur

Elze Grims-Schuurman

architect

team

Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten bv bestaat uit Ilona van Alphen, architect en interieurarchitect - Academie st. Joost (1995) en Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (2000), Ed Bergers, architect - HTS Bouwtechnische Bedrijfskunde (1990) en Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (2001), Freddy Meems, bouwkundig ingenieur - HBO bouwkunde, Elze Grims-Schuurman, architect - KU Leuven (2014)

bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen
circulair bouwen

Bouwen met een architect is samen werken aan uw droom. Waar een ander stopt, vragen wij verder. Van droom tot realisatie is een interessant maar ook een zeer uitgebreid proces, waarbij er veel op u af kan komen. Het is dus belangrijk dat u een goede klik hebt met uw architect. Daarom vinden wij het belangrijk dat u eerst een gratis kennismakingsgesprek kan voeren alvorens we samen in zee gaan.

In de brochure “Bouwen met een architect”, die u hier kunt downloaden, komt onder andere Christel Gooris aan het woord over de orthodontiepraktijk die ons bureau voor haar heeft ontworpen.

‘We hebben meer een open houding dan een eenduidige stijl.’

bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen
circulair bouwen

Duurzaam bouwen, oftewel gebruik maken van duurzame materialen en systemen, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid vraagt om uitgebreide kennis, inventiviteit en slimme toepassingen, goede samenwerking van alle deskundigen onderling en dit al vanaf het eerste vroege bouwinitiatief en de eerste basisideeën DAT is ons vertrekpunt. Vanuit daar rollen we alle plannen uit en gaan we samen met u aan de slag om uw ideale woning of gebouw te verwezenlijken.

Het bouwen is op dit moment snel en intensief aan het wijzigen. Een metamorfose van gebouwen die energie vreten naar gebouwen die energie opwekken. Materialisering die hernieuwbaar is en onderdeel uitmaakt van een niet belastende cyclus met een lage CO2 uitstoot. Waarbij ook het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan deze nieuwe eisen urgent wordt. Zoals bijvoorbeeld het renoveren en of isoleren van een jaren 30 woning, (rijks) monument of ander erfgoed is een specialistische zaak. De architectonische elementen moeten intact blijven maar anderzijds wil je als bewoner of gebruiker wel een comfortabel woonklimaat met een laag energie tarief. Voor dit soort vraagstukken hebben wij zowel de architectonische feeling als het technische inzicht in pact om u daarbij te helpen.

Ook voor renovatie en isoleren van woningen uit een andere tijdsgeest, zoals jaren 70 woningen, vragen om een heel andere aanpak. Vaak is het mogelijk om ze een nieuwe jas aan te geven waardoor soms zelfs nul-op-de-meter behaald kan worden. Met een slimmere indeling zodat de woning ook nog levensloop bestendig wordt kunt u in principe levenslang blijven wonen zonder een hoog energietarief.

Daarnaast zijn we ook groot voorstander van damp-open bouwconstructies voor een zo prettig en gezond mogelijk binnenklimaat. Juist met natuurlijke materialen blijkt hierin veel mogelijk. Voor een lagere energievraag van de woning m.b.t. opwarmen en koelen werken we met slimme positionering van het bouwvolume, open- en dichte delen, raampartijen en overstekken en overkappingen. Zo kunnen we inspelen op de vraag van nu en de vraag van de toekomst.

Baudoin van Alphen Bergers biedt graag haar ervaring en kennis aan betreffende passief bouwen en zonneenergie, (deels) ondergronds bouwen, intensief grondgebruik, duurzame materiaaltoepassing, het aanpassen van bestaande woningen en het restaureren of functiewijzigen van (rijks) monumenten waarin een laag energieverbruik gehaald kan worden.

bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen
circulair bouwen

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe, en daarmee ook het besef dat onze planeet niet onuitputtelijk is. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

De Gemeente Tilburg heeft zelfs in zijn uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022 – 2025 vastgesteld dat zij  beleid gaat ontwikkelen rondom dit thema en vooral samen gaat werken met de stad en belangrijke partners om toe te werken naar een 100% circulair Tilburg in 2045.

Omdat je inderdaad in je eentje niet de gehele bouwkolom in beweging kan krijgen om over te gaan tot duurzaam en circulair bouwen nemen wij deel aan een initiatief van vijf brabantse bouwers die ieder vanuit hun discipline hun steentje bijdragen. Dit Circulair Bouwteam Brabant wordt gevormd door:

Om tot een goede planvoorbereiding te komen hebben we samen een draaiboek gemaakt voor ieder gewenst project. Of het nu gaat om een verbouwing, transformatie van een bestaand pand of nieuwbouw, je bent bij Circulair Bouwteam Brabant aan het juiste adres!

Ons collectief richt zich met name op gemeenten, wooncorporaties en professionele vastgoedeigenaren.

De circulaire speerpunten die wij hanteren zijn Refuse, Reduce, Rethink en Re-use.

  • Refuse  Het niet of zo min mogelijk gebruiken van nieuwe grondstoffen.
  • Reduce Minder grondstoffen gebruiken. Weglaten wat weggelaten kan worden
  • Rethink Het herzien van een ontwerp met circulariteit als uitgangspunt.
  • Re-use Zoveel mogelijk een-op-een hergebruiken.