bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen

Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten is een bureau waarbij de wensen van de opdrachtgever een belangrijke plaats innemen.
Wij maken voor onze opdrachtgevers een maatpak met een krachtige en duurzame architectuur. Een gebouw moet heel lang mee kunnen gaan en in staat zijn om zich tijdens deze levensduur aan te passen aan mogelijk andere ruimtebehoeften en een veranderende vraag. Dat betekent een zekere flexibiliteit van het interieur en het toepassen van recyclebare materialen.

Ook worden locatie en context zorgvuldig bekeken en geanalyseerd. Dit geeft ons samen met onze andere basisuitgangspunten zoals onderhoudsarme materiaaltoepassing, lage milieubelasting en een landschappelijk – of stedenbouwkundig uitgekiende inpassing, de nodige informatie om slim te ontwerpen en voor lange tijd te bouwen.

Ons bureau is werkzaam in stedenbouw, architectuur, interieur- en meubelontwerp. Daarnaast zijn wij actief in restauratie en functiewijziging. Op de website vind u een overzicht van diverse door ons bureau gerealiseerde werken. Het is geen compleet beeld maar een presentatie van de wijze waarop wij reageren op de vraag van onze opdrachtgevers. Waarbij steeds meer aandacht is voor een uitgesproken architectuur met een niet modieuze, lange levensduur, waarbij het persoonlijke, het bijzondere en het niet-alledaagse ruimte krijgt.

Architectuur met een uitgekiende detaillering, conceptueel en analytisch karakter, gebaseerd op de vraag, de plek, het milieu, het bestaande gebouw, het programma van eisen en het budget. Een bijzonder resultaat is hiervan het gevolg. 

Ilona van Alphen

partner - architect / interieurarchitect

Ed Bergers

partner - architect

Freddy Meems

bouwkundig ingenieur

Elze Grims-Schuurman

architect

team

Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten bv bestaat uit Ilona van Alphen, architect en interieurarchitect - Academie st. Joost (1995) en Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (2000), Ed Bergers, architect - HTS Bouwtechnische Bedrijfskunde (1990) en Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (2001), Freddy Meems, bouwkundig ingenieur - HBO bouwkunde, Elze Grims-Schuurman, architect - KU Leuven (2014)

bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen

Een architect maakt werk van uw droom. Waar een ander stopt, vraagt een architect verder. Zelf bouwen met een architect is een interessant maar zeer uitgebreid proces. Vanaf het moment dat je een optie hebt genomen op een kavel komt er veel op je af. 
Bij de keuze voor een architect draait het in de eerste instantie om de vraag of zijn werk je aanspreekt. Het is ook van groot belang dat het klikt met de architect. Maak dus eerst vrijblijvend kennis, een eerste gesprek is informatief en gratis.
In de brochure “Bouwen met een architect”, die u hier kunt downloaden, komt onder andere Christel Gooris aan het woord over de orthodontiepraktijk die ons bureau voor haar heeft ontworpen.

‘We hebben meer een open houding dan een eenduidige stijl.’

bureau
team
bouwen met een architect

duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen, oftewel gebruik van duurzame materialen en systemen, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid, is eindelijk standaard aan het worden. Precies dertig jaar geleden studeerde Ben Baudoin, die het bureau in 2004 oprichtte, af op academie St. Joost met een woningbouwproject op basis van passieve – en actieve zonneenergie. Woningen met glas op het zuiden en de rug naar het noorden, waarbij hemelwater werd opgevangen voor hergebruik en stroom werd opgewekt met pv cellen en windmolens. Vandaag, zijn we ongeveer op hetzelfde niveau als toen en is er nauwelijks inhoud en toepassing aan deze bouwmethodiek gegeven, terwijl er nu echt geen keuze meer is, maar een grote noodzaak. Daarbij is energie besparen conform epc norm alleen, absoluut onvoldoende.

Buiten het feit, dat binnen vijf jaar de energieprestatie al gehalveerd zal worden en de CO2 reductie in 2020 op dertig procent moet liggen, is ook de uitgebreide BREEAM norm langzaam maar zeker in Nederland ingevoerd, waarbij extra factoren zoals, gezondheid van de gebruikers, water, landgebruik, transport en afvalstromen, kortom de gehele levenscyclus van het gebouw een belangrijke rol spelen.

Het bouwen is op dit moment echt snel en intensief aan het wijzigen. Een metamorfose van gebouwen die energie vreten naar gebouwen die energie opwekken, met een materialisering die hernieuwbaar is en onderdeel uitmaakt van een niet belastende cyclus, waarbij ook het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan deze nieuwe eisen urgent wordt.

Dit alles vraagt om uitgebreide kennis, inventiviteit en slimme toepassingen, goede samenwerking van alle deskundigen onderling en dit al vanaf het eerste vroege bouwinitiatief en de eerste basisideeën in plaats van aan het eind voor alleen een epc berekening, als norm achteraf. Die tijd is voorbij.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

Baudoin van Alphen Bergers is hierbij een goede participant en biedt graag haar ervaring en kennis aan, betreffende passief bouwen en zonneenergie, (deels) ondergronds bouwen, intensief grondgebruik, duurzame materiaaltoepassing, het aanpassen van bestaande woningen en het restaureren of functiewijzigen van (rijks) monumenten waarin een laag energieverbruik gehaald kan worden.