Ed Bergers 

partner / architect

Ed Bergers studeerde bouwtechnische bedrijfskunde aan de HTS en architectuur aan de Academie voor Architectuur en Stedenbouw te Tilburg. Mede door die achtergrond speelt in zijn werk, naast functie en esthetiek, ook pragmatiek een grote rol. 
In 1999 startte hij zijn eigen bureau en in 2017 voegde hij zijn bureau Ed Bergers Architecten samen met Baudoin van Alphen. 
Bergers maakt naam met karaktervolle gebouwen op vaak complexe binnenstedelijke inbreidinglocaties.