Lange bedde bird
Lange bedde per01
Lange bedde per02

9 woningen Lange Bedde in Alphen

maart 2023

In opdracht van Van der Weegen hebben wij voor een locatie in de Brabantse gemeente Alphen een plan gemaakt voor negen koopwoningen. Met de verkaveling is rekeningen gehouden met de bestaande bomen.

De vrijstaande woningen liggen aan een hof en hebben diverse aanpassingsmogelijkheden zodat deze geschikt zijn voor verschillende gezinssamenstellingen; jonge gezinnen, samengestelde gezinnen of levensloopbestendig wonen. 

Momenteel loopt de RO-procedure voor wijziging van het bestemminsgplan.