Bvab nieuwe export lowres

Fusie Baudoin van Alphen en Ed Bergers

juli 2017

De architectenbureaus Baudoin van Alphen uit Breda en Ed Bergers Architecten uit Tilburg fuseren. Door de expertise van beide bureaus samen te voegen verbreden we het werkterrein en de capaciteit.

Met het terugtreden van Ben Baudoin breekt een nieuwe fase aan voor architectenbureau Baudoin van Alphen. Ben trekt zich terug uit de dagelijkse leiding, maar blijft betrokken als adviseur, restauratie- en herbestemmingsarchitect en bouwhistorisch onderzoeker. Ed Bergers en Ilona van Alphen worden de leidinggevende partners en voegen de beide bureaus samen.

Met de fusie willen wij onze professionele ambities verder verwezenlijken. We zien ruimte voor een bredere ontplooiing, inhoudelijke verdieping en kruisbestuiving van expertises. Een andere reden voor onze samenwerking is de gedeelde visie op architectuur. Architectuur heeft voor ons een dienstverlenend karakter. We staan allebei dichtbij het klassieke vakmanschap. Omgevingsfactoren en de wensen van de opdrachtgever staan centraal.