Duurzaam bouwen architect

Duurzaam bouwen architect

De kennis van de duurzaam bouwen architect is erg belangrijk bij het toepassing van de juiste materialen, bouwmethodiek gebouworiëntatie en energiezuinigheid. Buiten het feit, dat we steeds meer naar energie nul en energie producerende woningen gaan en de CO2 reductie in 2020 op dertig procent moet liggen, wordt ook de uitgebreide BREEAM norm langzaam maar zeker meer en meer in Nederland toegepast, waarbij extra factoren zoals, gezondheid van de gebruikers, water, landgebruik, transport en afvalstromen van materialen, kortom de gehele levenscyclus van het gebouw, een belangrijke rol spelen.

Het bouwen is op dit moment echt snel en intensief aan het wijzigen. Een metamorfose van gebouwen die energie vreten naar gebouwen die energie opwekken, met een materialisering die hernieuwbaar is en onderdeel uitmaakt van een niet belastende cyclus, waarbij ook het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan deze nieuwe eisen heel urgent aan het worden is. Baudoin van Alphen Bergers is hierbij een ervaren duurzaam bouwen architect en biedt deze ervaring en kennis graag aan. Het betreft passief bouwen, zonne-energie, toepassing van warmtepompsystemen, (deels) ondergronds bouwen, ( zie hiervoor ook ons eigen kantoor) intensief grondgebruik, duurzame materiaaltoepassing, het aanpassen van bestaande woningen en het restaureren of functie-wijzigingen van (rijks) monumenten. Een laag energieverbruik of zelfs energielevering kan indien gewenst gehaald worden.

Op onze site ziet u diverse voorbeelden van de “duurzaam bouwen architect .” Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek belt u dan gerust voor een afspraak met ons bureau.