De Plint

bedrijfs
verzamelgebouw
De Plint

Binnenstedelijke inpassing in het Veemarktkwartier, Tilburg

bedrijfsverzamelgebouw | nieuwbouw | verbouwing | binnenstedelijk

Eind 2013 is door het samenwerkingsverband tussen Ed Bergers Architecten, Koning Ellis architecten en Elisabeth Boersma planB. een besloten competitie gewonnen voor de ontwikkeling van de plint van de Tivoli-parkeergarage. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Veemarktkwartier, een gesubsidieerde gebiedsontwikkeling voor versterking van de creatieve bedrijvigheid dicht nabij het centrum van Tilburg. In de parkeergarage is bij de bouw in 1994 ruimte gereserveerd voor een latere invulling, nu dus ingevuld met een bedrijfsverzamelgebouw van 1500m2 en de nieuwe entree van poppodium 013.

“De samenwerking met BBE (Koning Ellis en Ed Bergers) is prima verlopen. Er wordt helder gecommuniceerd en de besluitvorming is praktisch. Wat ook als erg prettig wordt ervaren is de pragmatische manier van onderbouwen; er wordt geluisterd naar argumenten. Het project is opgeleverd binnen budget en plannig. We hebben erg veel positieve reacties gekregen op het eindresultaat. Samenwerking BBE heeft zeker voldaan aan de verwachtingen.”

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling

Rob Crul, projectontwikkelaar

Met de stedenbouwkundige inpassing wordt een begrijpelijke schaal teruggebracht aan de Veemarktstraat en het centrum. Vanaf 1994 toonde de parkeergarage van Benthem Crouwel en Bonnema zich echter met een groot stalen roosterscherm meer als achtergevel aan de stad. 

Door toepassing van een verstaffeling in de volumeopbouw, en de geleding in de gevel, past het nieuwe straatbeeld beter bij de omliggende centrumbebouwing. De architectuur bemiddeld tussen de bestaande stalen parkeergarage en de industriële historie van de achterliggende lokatie: Wolspinnerij “De Phoenix”

"Het plintgebouw in het Veemarktkwartier biedt een bijzonder antwoord op de context van het stedelijk gebied en de specifieke bouwkundige situatie. Het gebouw is onderdeel van een bestaande parkeergarage met slechts één buitengevel, gericht naar het westen. In het ontwerp is bijzondere aandacht besteed om de daglichttoetreding zo diep mogelijk het gebouw in trekken en die conditie te verbinden met een zeer wisselende en flexibele ruimte-indeling.

Het is de architectencombinatie Baudoin van Alphen Bergers en Brique Architecten erg gelukt contextueel denken te verbinden met het gewenste sociaaleconomisch elan dat ZZP’ers vandaag van werkgebouwen verlangen. Het bijzondere van de architectencombinatie is de precisie en flexibiliteit in denken op alle relevante schaalniveaus en levert daarmee een zeer empathische en inspirerende bijdrage aan de stad."

Gemeente Tilburg

Ludo Hermans, senior stedenbouwkundige

In de nieuwbouw is een hoeveelheid aan werkruimten opgenomen en is een diversiteit aan invulling mogelijk gemaakt. Een werkplek binnen een collectief werkveld, maar ook een eigen werkplaats/studio met eigen entree vind zijn inpassing. Kleine units op de 2e verdieping of atelier met winkelfunctie direct aan de straat. Deze veelzijdigheid maakt van het gebouw een duurzame invulling.

De inpassing in de bestaande stalen parkeergarage bleek geen eenvoudige opgave. Daglicht en uitzicht was maar aan één zijde mogelijk en het nieuwe gebouw moest zelfstandig in de garage worden ingepast. Twee gebouwhoge gangen brengen licht en lucht tot achter in het gebouw. Verspringende en hellende vloeren van de parkeer-garage zijn ingezet om bijzondere ruimtes met verschillende hoogtes te realiseren.

vergelijkbare projecten

Gebouw 88

Werken in de Spoorzone in Tilburg

Schipper Accountants

Circulair verbouwen

Pieter Vreedeplein

Pakhuisarchitectuur aan het plein, Tilburg