Amarant 6
zorgwoningen etten-leur

zorgwoningen
etten-leur

Beschermd wonen aan de linten, Tilburg

zorgwoningen | nieuwbouw | binnenstedelijk 

Op een diep perceel aan één van de linten in Tilburg, de locatie van de voormalige bioscoop Noorderlicht respectievelijk poppodium Noorderligt, is een stedenbouwkundige invulling gevonden met een carrébebouwing met binnenhof. Het hof geeft de bewoners een besloten woonomgeving, midden in de stad. Doorzicht naar het binnenhof geeft passanten aan het lint een fraai ruimtelijke beleving, bevestigd door de boom midden in het hof. De hoogte aan het lint is beperkt gehouden tot de vierlaagse bebouwing, daar waar het bestemmingsplan ruimte gaf voor een bouwhoogte van 15 meter.

Passend binnen het model van het carré is de gevel ook 'klassiek' opgebouwd. De opbouw in plint, tussenbouw en kroon, abstract opgenomen in de plastiek van het metselwerk in kruisverband, sluit in maat aan op het naastgelegen café en overige bebouwing. 

De verticaal verschoven posities van de kozijnen verraad de hedendaagse verdiepingshoogtes. Horizontale verschuivingen maken de gevels ontspannen binnen een verwachte symmetrie. 

‘Het hof geeft de bewoners een besloten woonomgeving, midden in de stad. ’

Gevels aan de omloop zijn van hout voor en warme uitstraling en positief akoestische eigenschappen. De omloop is vrijdragend vanwege de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen op het achterterrein.

De enorme inzet van alle betrokken partijen, opdrachtgever, afnemer, aannemer en architect, heeft het mogelijk gemaakt dit project te realiseren voor een zeer beperkt bouwbudget. Gezien de verhouding gevel/plattegrond is dit een behoorlijke prestatie. Bezuinigingsrondes zijn aangewend om het ontwerp te versoberen en te versterken.

31 zorgwoningen noorderligt 

Tilburg

architect

Ed Bergers

team

opdrachtgever

aannemer

fotograaf

programma

1800m2