zorgwoningen wierde

Zorgwoningen wierde

ouderinitiatief in Breda

zorgwoningen | nieuwbouw

De doelgroep bestaat uit kwetsbare (jong) volwassenen die heel graag een zelfstandige woning willen. Ook zij willen liefst, zoals iedereen zo normaal mogelijk functioneren en zelfstandig wonen. Een zo normaal mogelijke context werkt heilzaam en draagt bij aan een goed basisgevoel en zelfvertrouwen. Er wordt geen standaard wooncarrière gemaakt, maar men blijft veelal een heel leven op deze plek en in dit huis. Alleen al om die reden is zorgvuldige plannenmakerij met de daaruit voortkomende woonkwaliteit van groot belang.

Stichting Wierde is een initiatief van een aantal ouders van jong volwassenen met verhoogde kans op psychosen voor wie een zelfstandige woonruimte met begeleiding in Breda niet aanwezig was.
In nauwe samenwerking met Stichting Wierde is gezocht naar een geschikte plek voor de bouw van 14 zorgwoningen in Breda. Deze werd gevonden aan de Leistraat op de locatie van het voormalige buurthuis ’t Bakkeleijke.

Om tot een optimale inpassing te komen werden diverse stedenbouwkundige studies gemaakt. In overleg met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente Breda, woningbouwcorporatie WonenBreburg, zorgverlener ASVZ en wijkraad Zandberg is een opzet gemaakt voor de woningen rondom een hof.

‘Door de woningen rondom een binnentuin te plaatsen en de gevels aan de tuinzijde optimaal te openen zijn de bewoners naar elkaar gericht en op de eigen besloten zelf te onderhouden binnenhof. ’

De éénpersoonswoningen zijn voor bewoners met een verhoogde gevoeligheid voor psychosen, vandaar het idee de woningen aan een eigen intieme tuin te positioneren. Het geeft hen de mogelijkheid een groene buitenruimte te gebruiken die niet per definitie openbaar is maar een tussenstap biedt tussen privé en openbaar.

Daarnaast is er de mogelijkheid deze buitenruimte gezamenlijk te onderhouden. We zien mogelijkheden voor een moestuin, wilde bloementuin en een gezamenlijk terras aan de gemeenschappelijke woon-zorgruimte en natuurlijk minimaal één prachtige boom.

zorgwoningen wierde

Breda

architect

Ben Baudoin, Ilona van Alphen

opdrachtgever

aannemer

fotograaf