crematorium zuylen, breda

CREMATORIUM ZUYLEN, breda

Gebouw als warme deken

crematorium | verbouwing | renovatie | uitbreiding | nominatie architectuurprijs

Uitvaartcentrum Zuylen heeft een prachtige maar ook enigszins verborgen begraafplaats, een groene verborgen parel. Door de entree van de aula aan de begraafplaats te situeren zijn er routes door de begraafplaats ontstaan naar de aula en is deze parel toegankelijker, meer openbaar en onderdeel geworden van het moment van afscheid. 

‘Het optimaal vormgeven van het afscheidsritueel en van de ruimtelijke sequentie die daarbij hoort als uitgangspunt’

Crematorium Zuylen voldeed niet meer aan de huidige functionele, logistieke en programmatische eisen. Een uitbreiding van de aula was noodzakelijk om ruimte te kunnen bieden aan minimaal 300 personen, met een uitloop voor grote uitvaarten.

Door een nieuwe entree met ontvangstruimte aan de achterzijde toe te voegen en de routing volledig om te keren, is de logistieke knoop ontward en kunnen nu de verschillende fases van rouw (overlijden-opbaren-afscheid) logisch en respectvol verlopen.

ROUTING OUDE TOESTAND
In het oude uitvaartcentrum, dat al snel te klein was, ontstonden ongepaste ontmoetingen met betrekking tot de verschillende fases van rouw. Bezoekers van een dienst en mensen op weg naar een rouwkamer liepen soms door elkaar en de kist met de overledene moest daar dan eigenlijk soms ook tussendoor.

ROUTING NIEUWE TOESTAND
Door een tweede entree te introduceren, konden verschillende bezoekersstromen uit elkaar gehouden worden en werd de logistiek in het gebouw direct helder.

De route door het groen maakt de overgang van dagelijks leven naar het afscheid veel zachter, natuurlijker en respectvoller.

Het bestaande gebouw heeft typologisch geen specifieke uitvaartarchitectuur, maar een volledige aanpassing van de architectuur was financieel niet haalbaar. Vandaar dat gekozen is om de bestaande architectuur te respecteren en een nieuw materiaal, travertin, te introduceren en openheid te creëren naar de begraafplaats.
De gevel van de entree/wachtruimte heeft de toevoeging van een bladnerf gekregen als verbinding tussen de dood en het afscheid en de natuur van de begraafplaats.

‘Een uitvaartcentrum is een plaats waar mensen samenkomen tijdens een moeilijke en verdrietige periode in hun leven. De rol van de architect is dit zo goed mogelijk te ensceneren. Een gebouw als warme deken passend bij de emotie.’

De capaciteit van de oude aula was te klein, tevens was de ontvangstruimte vóór de aula te klein en samen met een deel van de aula, erg laag.
Door de aula uit te breiden en te spiegelen, ontstonden hoge ruimtes voor de bezoekers en de oude lage ruimte van de oude aula werd de plaats voor de overledene en de katheder. Hierdoor ontstaat schaal en intimiteit voor de overledene en de spreker.

Tussen ontvangstruimte en aula is een ‘tussenruimte’ ontworpen. Speciaal voor het moment vóórdat de aula betreden wordt, een moment om even pas op de plaats te nemen, te bekijken waar je gaat zitten en tevens letterlijk nog even licht - lucht & ruimte te hebben. Deze ruimte zorgt tevens voor sereen daglicht in de ruimte.

Crematorium Zuylen is genomineerd voor de BLASt Architectuurprijs 2020, categorie publieke gebouw.

Renovatie en uitbreiding crematorium Zuylen

Breda

architect

Ben Baudoin, Ilona van Alphen

team

Mieke van den Hende (tuinontwerp)

opdrachtgever

aannemer

fotograaf