PROJECT
project
omschrijving, Stad

nieuwbouw | zorgwoningen

De doelgroep bestaat uit kwetsbare (jong) volwassenen die heel graag een zelfstandige woning willen. Ook zij willen liefst, zoals iedereen zo normaal mogelijk functioneren en zelfstandig wonen. Een zo normaal mogelijke context werkt heilzaam en draagt bij aan een goed basisgevoel en zelfvertrouwen. Er wordt geen standaard wooncarrière gemaakt, maar men blijft veelal een heel leven op deze plek en in dit huis. Alleen al om die reden is zorgvuldige plannenmakerij met de daaruit voortkomende woonkwaliteit van groot belang.

Het kantoor met woonhuis aan de Steijnlaan in Breda

Met de stedenbouwkundige inpassing wordt een begrijpelijke schaal teruggebracht aan de Veemarktstraat en het centrum. Vanaf 1994 toonde de parkeergarage van Benthem Crouwel en Bonnema zich echter met een groot stalen roosterscherm meer als achtergevel aan de stad. 

Door toepassing van een verstaffeling in de volumeopbouw, en de geleding in de gevel, past het nieuwe straatbeeld beter bij de omliggende centrumbebouwing. De architectuur bemiddeld tussen de bestaande stalen parkeergarage en de industriële historie van de achterliggende lokatie: Wolspinnerij “De Phoenix”

Tussen ontvangstruimte en aula is een ‘tussenruimte’ ontworpen. Speciaal voor het moment vóórdat de aula betreden wordt, een moment om even pas op de plaats te nemen, te bekijken waar je gaat zitten en tevens letterlijk nog even licht - lucht & ruimte te hebben. Deze ruimte zorgt tevens voor sereen daglicht in de ruimte.

Tussen ontvangstruimte en aula is een ‘tussenruimte’ ontworpen. Speciaal voor het moment vóórdat de aula betreden wordt, een moment om even pas op de plaats te nemen, te bekijken waar je gaat zitten en tevens letterlijk nog even licht - lucht & ruimte te hebben. Deze ruimte zorgt tevens voor sereen daglicht in de ruimte.

“De samenwerking met BBE (Koning Ellis en Ed Bergers) is prima verlopen. Er wordt helder gecommuniceerd en de besluitvorming is praktisch. Wat ook als erg prettig wordt ervaren is de pragmatische manier van onderbouwen; er wordt geluisterd naar argumenten. Het project is opgeleverd binnen budget en plannig. We hebben erg veel positieve reacties gekregen op het eindresultaat. Samenwerking BBE heeft zeker voldaan aan de verwachtingen.”

Rob Crul
projectontwikkelaar /Van de Ven Bouw en Ontwikkeling

project

Stad

architect

Ilona van Alphen Ed Bergers

team

opdrachtgever

aannemer

fotograaf

programma

1800m2