1255 863 0001 lowres

Restauratie architect

Restauratie architect

Restauratiearchitect Baudoin van Alphen Bergers heeft een jarenlange ervaring met het restaureren en verbouwen van historisch waardevolle gebouwen zoals rijks- en gemeentelijke monumenten. Een recent voorbeeld is het klooster van de zusters van liefde aan de Nemiusstraat te ‘s-Hertogenbosch, in opdracht van Zayaz. Het resultaat is een gerestaureerd -, herbestemd -, gemeentelijk monument. Het gebouw was een voormalig pension behorend bij het klooster. Het is verbouwd, gerestaureerd en heeft een nieuwe woonfunctie gekregen voor jongeren (“kamers met kansen”) en tegelijk is er een verduurzaming door ons als restauratie architect doorgevoerd die leidde tot een aanzienlijk lager energieverbruik. Een nieuw soort opgave voor veel historische gebouwen voor de restauratie architect in de toekomst.

Onze kennis als restauratie architect is opgedaan in de restauratiepraktijk en in de inmiddels twintig jaar lange zitting in monumentencommissies, ze is mede verdiept door studies, zoals BREM aan de HU, in de vorm van bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg.

Waardestelling, bouwhistorisch onderzoek, schadeopname, herstelplannen en herbestemming, behoort tot ons ervaringsgebied.

Naast restaureren leidt het uitbreiden en / of wijzigingen van historische gebouwen of monumenten vaak tot hele boeiende resultaten. Het door de restauratie architect op zorgvuldige wijze verweven van nieuw met oud, waarbij het monument altijd voorop staat, kan tot zeer bijzondere en nieuwe combinaties leiden die het gebouw in alle aspecten opwaarderen. Terughoudende moderne architectuur als nieuwe laag, in – en verweven met de waardevol historische context, kan gebouwen een nieuwe ziel geven en tot bijzonder goed hergebruik en waardering leiden.

Wilt u een vrijblijvend gesprek over het restaureren van uw monument of historisch waardevol gebouw? Bel 076-5656755 en wij maken tijd voor u.

Restauratiearchitect, restauratie architect