Verbouwen architect

Verbouwen architect

Verbouwen doet u met een architect. Weten wat er precies aanwezig is, voordat er een ingreep wordt ontworpen, is essentieel. Baudoin van Alphen Bergers heeft bijna veertig jaar ervaring met het verbouwen en of aanpassen van gebouwen. We doen dit met kennis van zaken en met plezier.

Verbouwen met architect Baudoin van Alphen Bergers leidt tot boeiend en efficiënt ruimtegebruik, fraaie combinaties van oude en nieuwe gebouwdelen, uitbreidingen interieurs, of verbeteringen op allerlei schaalniveaus.


Het zorgvuldig inmeten en fotograferen van het te verbouwen huis of gebouw, is de basis van een uitgekiend verbouwingsplan. Na de opmetingstekening volgt het voorlopig ontwerp, dat direct daarna wordt getoetst aan de hand van een begroting en een welstandstoets, het vormt de basis van de aanvraag omgevingsvergunning. Maar ook het verwerken van de constructieve gegevens, de bijzondere detaillering en de aanbesteding behoren tot de werkzaamheden.

Door het werk aan te besteden ná een voorselectie van de best passende aannemers, halen we de scherpste prijs uit de markt.  De verschillen tussen hoogste en laagste aanbieder komen soms overeen met ons honorarium, waarmee we ons werk dan hebben terugverdiend. verbouwen met architect Baudoin van Alphen Bergers betekent verbouwen met architecten en, interieurarchitecten in één bureau.
Het begeleiden van de bouw als directievoerder, haalt een hoop zorg en ballast weg bij de opdrachtgever daar de architect al zijn belangen behartigd naar de bouw-uitvoerende partij.

Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek over het verbouwen van uw huis? Bel 076-5656755 en wij maken tijd voor u.

Verbouwen met een architect wordt zo een proces waarbij u trots bent op het resultaat.